TURVALLISESTI VESILLÄ

VUOKRAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Vuokraaja käyttää kaikkea kalustoa varusteineen omalla vastuullaan!
 • Vuokraajan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen.
 • Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.
 • Vuokraaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana.
 • Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
 • Vuokrakalustoa ei saa viedä pois Suomesta eikä vuokrata edelleen.
 • Vuokraajan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan.
 • Vuokraajan tulee puhdistaa kalusto ja palauttaa se samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa.
 • Vuokraajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja/tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
 • Vuokraaja vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
 • Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

VUOKRALLEANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä.
 • Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 • Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan käytön keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

 • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Syviksen kajakkivuokraamolle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle.
 • Syviksen kajakkivuokraamo ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

VALITUKSET

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Syviksen kajakkivuokraamo pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
.

© 2021 Syviksen Kajakkivuokraamo. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita